Boule 2020-01-05

Söndag och boule spel, en skön eftermiddag med sol! Vinnare blev Bo Lennart och Yvonne Gustafsson! Andra plats; Lis Ljungman och Karin Lundqvist! Tredje plats; Svante Carlberg och Ann-Marie Larsson!


Longstay med oss 
- mycket golf för pengarna!

Följ oss

040 - 29 44 00

info@stay4golf.se