Boule 2020-02-02

Söndag eftermiddag, sol och varmt! Hårda matcher utspelades, några lyckades bättre så vinnare blev; Rickard och Bodil Berg! Goda tvåor; Hans och Maj-Britt Larsson! Glada treor; Bo Lennart och Yvonne Gustafsson! Med översyn av överdomare Nils Wågert! Vi gratulerar!


Longstay med oss 
- mycket golf för pengarna!

Följ oss

040 - 29 44 00

info@stay4golf.se