Skip to main content

2021-10-21 La Serena Singel Pb 9 hål

Denna dag går två tävlingar av stapeln. Den första – en 9-hålare – startar här på 10-an medan månen fortfarande är uppe. Ser du den? Tjugofyra morgonpigga Stay4Golfare deltog.