Skip to main content

2022-10-27 Pubafton/prisutdelning!

Björn hälsade alla välkomna! Lite om Nycklar; När man låser upp för utfart i garaget är det viktigt att återställa låset i vågrätt läge, se bild på stolpen! Likaså när man låser upp garageporten utifrån vrid tillbaka låset så det står i vågrätt läge, annars så spärrar man ut varandra!

Björn och Eva har haft möte med Hotellet om att rummen skall vara åtgärdade innan gästerna kommer! Hotell receptionen är öppen kl. 16,00 till 22,00!

Komihåg att anmäla Er till de olika aktiviteter som finna på veckoschemat!

Så var det dags för pris ceremoni från 6-6-5-1 tävlingen!

Närmast flagg: Torbjörn Edsbrand!

Segrande lag; Lars Lindbäck, Bernie Baard, Timo Stävenborg och Maud Zingman på 109 poäng!

Andra plats; Jörgen Molin, Katarina Wigert, Melker Tjernström och Anne-May Andersson på 102 poäng!

Tredje plats; Torbjörn Edsbrand, Eva Andersson, Ronni Andersson och Gunilla Källberg på 98 poäng!

Fjärde plats; Eije Henriksson Agneta Davidsson, Peter Eriksson och Agneta Henriksson på 98 poäng!

Femte plats; Lars-Owe Jönsson, Annette Alm, Rolf Karlsson och Lena Vännman 93 poäng!

Vi gratulerat alla vinnare!