Skip to main content

2021-10-06 La Serena

Ånyo en vacker dag i Los Alcazares. Vi är 51 personer som ger oss på tre olika spelformer – sex hål vardera med foursome, greensome och bästboll. Snacka om Kinder-egg!