Skip to main content

2022-02-17 La Serena Scramble 2-mannalag

Vissa bryr sig inte om vilka svårigheter de utsätter sig för på en golfbana…?
Idag spelar vi den mest gynnsamma formen av partävling – scramble – där man alltid får en andra chans.